25,4 C
Szczecin
12 lipca 2024
Polityka Polska/Świat Wiadomości

Wybory parlamentarne i referendum 2023. Informacje dla komitetów wyborczych

15 października Polacy wybiorą 460 posłów i 100 senatorów. Będą mogli także wypowiedzieć się w ogólnokrajowym referendum.

W wyborach do Sejmu Polacy wybiorą 460 posłów. Polska podzielona jest na 41 okręgów różnej wielkości. Najmniejszym okręgiem, gdzie wybiera się 7 posłów, jest Częstochowa, zaś największym Warszawa – tu do zdobycia jest aż 20 mandatów. W naszym regionie wybory do Sejmu odbędą się w trzech okręgach – nr 40 (tzw. koszaliński, 8 mandatów), nr 26 (gdyńsko-słupski, 14 mandatów) i nr 38 (północna Wielkopolska, 9 mandatów).

Głosować będzie można na kandydatów m.in. sześciu ogólnopolskich list wyborczych. To komitety, które zarejestrowały listy w co najmniej w połowie okręgów wyborczych. Są to: Bezpartyjni Samorządowcy, Koalicja Obywatelka, Konfederacja, Lewica, Prawo i Sprawiedliwość oraz Trzecia Droga Polska 2050.

W wyborach do Senatu Polacy wybiorą 100 senatorów. Zasady są proste – kandydatka bądź kandydat, który zdobędzie największą liczbę głosów w każdym ze 100 okręgów zdobędzie mandat senatora. W naszym regionie wybranych zostanie pięciu senatorów, w okręgach nr: 62 (Słupsk i powiaty: lęborski, słupski, wejherowski), 63 (bytowski, chojnicki, człuchowski, kartuski, kościerski), 88 (chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, wągrowiecki, złotowski), 99 (białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki), oraz 100 (Koszalin i powiaty: koszaliński, sławieński, szczecinecki).

W tym roku wybory do Sejmu i Senatu połączone będą z referendum. Pytania referendalne brzmią następująco:

 • „Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?”,
 • „Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?”,
 • Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?”,
 • Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?”.

Wybory do Sejmu, Senatu i referendum to trzy odrębne głosowania – można w nich uczestniczyć rozdzielnie. Oznacza to, że chęć głosowania w wyborach parlamentarnych nie oznacza konieczności głosowania w referendum i odwrotnie. Aby referendum było ważne wymagane jest 50 proc.frekwencji, liczonej jako karty wydane wyborcom.

Kalendarz wyborczy

Od 1 września do 12 października:

 • składanie przez wyborców wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów oraz o zmianę miejsca głosowania;
 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejsce stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania;

Do 11 września:

 • utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów;

Do 15 września:

 • podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika;
 • zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich;
 • zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych;

Do 25 września:

 • powołanie obwodowych komisji wyborczych;
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych;

Od 30 września do 13 października do godz. 24:

 • nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze;

Do 2 października:

 • zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;
 • zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego oraz bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski;

Do 5 października:

 • podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatach na senatorów;
 • podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów;

Do 6 października:

 • składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat;

Do 10 października:

 • składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z obowiązku przekroczenia progu wyborczego;
 • składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą;
 • składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach;

Do 12 października:

 • poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania;

13 października o godz. 24:

 • zakończenie kampanii wyborczej;

15 października w godz. 7–21:

 • głosowanie

Źródło/PAP

Related posts

W Koszalinie rozpoczął się proces w sprawie tragicznego pożaru w escape roomie

AZ

Pogłębianie toru wodnego Świnoujście-Szczecin ukończone w blisko 98 proc.

AZ

Szefernaker: minister rolnictwa rozpoczął dynamicznie działania

AZ

4,3 mln zł na projekty dobrosąsiedzkie przeznaczyło PSE w 2021 roku

AZ

Mecz na nowym stadionie Pogoni Szczecin

Admin

Koło Świdwina Zabezpieczono Narkotyki o Wartości 21 Mln Złotych

Admin

Zostaw komentarz

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić Twoje wrażenia. Zakładamy, że nie masz nic przeciwko, ale możesz zrezygnować, jeśli chcesz. Akceptuję Czytaj więcej

Polityka prywatności i plików cookie